Uw huidige IT-landschap

Bij het op juiste wijze beantwoorden en samenbrengen van uw wensen en behoeften, om te komen tot een automatisering-applicatie, beginnen we bij uw huidige IT-landschap.
In het streven naar continue verbetering van efficiency en bedrijfsvoering spelen bestaande software en hardware een niet meer weg te denken rol. Zo bestaat uw huidige landschap naar alle waarschijnlijkheid al uit een set automatiserings-applicaties die in de tijd aanschaft en (door)ontwikkeld zijn. Een landschap vaak bestaande uit of een combinatie van bedrijfssoftware op maat ontwikkeld én Best-of-Breed pakketten. Maatwerk omdat uw bedrijfsprocessen uniek zijn dat een softwarepakket het aflegt tegen het maatwerk. Best-of-Breed pakketten die zich richten op een specifieke bedrijfsfunctie uitgaande van sterk op elkaar lijkende bedrijfsprocessen binnen bedrijven.
Daarbij zien we een grote diversiteit aan automatisering-applicaties en hun verschijningsvorm; zelf ontwikkeld en beheerd on-premise, aangeschaft als product met passende SLA on-premise of op basis van hosting of volledig afgenomen als een service (SaaS); en dit alles in verschillende samenstellingen. Gebruikmakend van verschillende infrastructuren, devices en tooling binnen een en hetzelfde bedrijf.
In de steeds groter wordende behoefte aan het te allen tijde beschikbaar hebben van functionaliteit door gebruikers, waarbij bediening en monitoring op iedere willekeurige locatie en met ieder willekeurig device door gebruikers als vanzelfsprekend wordt ervaren. Dienen uw bestaande systemen, applicaties en hardware op de juiste wijze geïntegreerd te worden. Om enerzijds aan de wensen en eisen van uw gebruikers tegemoet te komen. Anderzijds om elementen die al bestaan binnen uw bedrijf op een juiste wijze toe te passen bij de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten.
Dat betekent dat we in kaart brengen welke automatiseringsprocessen en applicaties al bestaan binnen uw organisatie. We stellen daarnaast de vraag waarom en vooral waarvoor u gebruikt maakt van bepaalde tools. Zo krijgen we inzicht in de huidige situatie, mogelijke problemen en obstakels waar u tegenaan loopt naast uw wensen en behoeften. Het vertrekpunt om u op een juiste wijze te adviseren voor de volgende stap in de realisatie van uw nieuwe cloud-based automatiserings-applicatie.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s