Softwarekeurmerk

[Sorry, this article is only available in Dutch]

Samen met de Software Improvement Group (SIG) zijn applicaties die we voor klanten hebben ontwikkeld voorzien van een SIG ranking. De reden hiervoor is dat bij levering van een nieuwe applicatie naast het zeker stellen dat de applicatie doet wat het moet doen, evenzo belangrijk is dat de applicatie onderhoudbaar is.

Bij de functionele test overtuigd de klant zich of dat de applicatie doet wat het moet doen. Maar welke kwaliteit heeft de software? Is de code later makkelijk te onderhouden en aan te passen? Dit is waar SIG een rol speelt. SIG is een Nederlands keuringsinstituut en geeft een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van softwareproducten in de vorm van een keurmerk volgens de ISO/IEC 9126 normering. Gekeken wordt naar de kwaliteit van het ontwerp en het gevolgde proces tijdens de ontwikkeling. De architectuur wordt bekeken, door bijvoorbeeld te kijken naar hoe de functionaliteit is opgedeeld in begrijpbare modules.

Tevens wordt er, door met de architecten en de ontwerpers van de code samen te zitten, gekeken hoe het ontwerp tot stand is gekomen, opgesplitst is en op welke manier testen van het design worden doorgevoerd. Het softwarekeurmerk is de vertaling van complexe code naar een eenduidig kwalificatiemodel. Waarbij SIG naast een score van één tot vijf sterren een advies uitbrengt voor verbeteringen.

In de tijd zullen er nieuwe wensen ontstaan, waardoor er nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd aan de bestaande applicaties. Als de code duidelijk, helder en overzichtelijk is opgezet is dit relatief eenvoudig. Niet alleen voor diegene die de code geschreven heeft maar ook door anderen die bijvoorbeeld deze code moeten onderhouden. Onderhoud is een grote kostenpost van een systeem. Maar wordt vaak niet meegenomen bij de start van een project. Hoeveel moeite het kost om later iets aan te passen, hangt af van de onderhoudbaarheid. Is de code complex, dan is het veel moeilijker een aanpassing door te voeren. Daarbij is dan ook veel testwerk nodig om er zeker van te zijn dat er geen andere functionaliteit negatief is beïnvloed.

Het softwarekeurmerk van SIG verifieert of de code netjes en overzichtelijk is geschreven, maar er wordt niet gevalideerd of het opgeleverde systeem ook doet wat ervan verwacht wordt. Daarvoor heb je nog steeds vakmensen nodig die met een gedegen ontwikkelstrategie en meerdere tussentijdse testen de voortgang en het uiteindelijke doel bewaken.